Teşhis - Tedavi

Teşhis - Tedavi

Polikliniğimizde hastalıkların tespiti için gerekli ekipmanlar bulunmaktadır. Muayene sonucu hekimimizin gerekli gördüğü tetkikler, laboratuvara göndermeden kısa sürede polikliniğimizin bünyesinde yapılmaktadır. Bu şekilde zaman kaybetmeden hastamızda görülen semptomlara yönelik tanı ve tedavi için verilere ulaşılır. Laboratuvarımızda bu sonuçlara ulaşmamız için kullandığımız cihazlar listelenmiştir.

Polikliniğimizde;

Hemogram cihazı                                                                                                                                                                                                      Biyokimya cihazı                                                                                                                                                                                                      Röntgen cihazı                                                                                                                                                                                                          İdrar analiz cihazı                                                                                                                                                                                                      Ultrason     cihazı                                                                                                                                                                                                      Mikroskop                                                                                                                                                                                                                  Vcheck                                                                                                                                                                                                                      Speed Testler                                                                                                                                                                                                          Fizik tedavi cihazları                                                                                                                                                                                     Kan grubu tayini                                                                                                                                                                                                        Wood lambası                                                                                                                                                                                                            Endoskopi cihazı                                                                                                                                                                                                         EKG           

 

 kullanılmaktadır. Bakımları sürekli yapılan cihazlar ile hiç bir sapma olmadan hastalık tanılarımız konulmaktadır.Laboratuvarımızda yapılamayan PCR,antibiyogram vb. testler için için VETLAB  veteriner laboratuvarı ile çalışılmaktadır.

Teşhisi konulan hastalarımızın ayakta ve yatarak tedavileri polikliniğimizde yapılmaktadır. Güncel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Hekimimiz bu inançla en son yöntemler ve ilaçları öğrenmek ve her an kendilerini daha da geliştirmek için kongre ve kurslara katılmaktadır. Tedavi süresince hastalar hastabaşı mönitörü ve yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Hasta sahipleri tedavi öncesi ve sonrasında bilgilendirilir. Rutin kontrollere çağırılır. Kronik hastalık tespit edilmiş hastalara özel diyet programı hazırlanır ve tedavileri uygulanır. Bu şekilde bir çok hastamızın hayat standardını yükseltmeyi ve yaşam süresini uzatmayı hedeflemekteyiz.