Laboratuvar

Laboratuvar

HEMOGRAM

Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda, tam kan sayımı, teşhis ve tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

BİYOKİMYASAL ANALİZLER

Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir.

MİKROBİYOLOJİK TESTLER

Mikrobiyoloji hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteri, virus ve mantarları içermektedir. Polikliniğimiz parazitolojiyi çoğunlukla ayrı olarak değerlendirmektedir. 
Polikliniğimizde bakteriyel hastalıklara ait etkenler öncelikli olarak ele alınmaktadır. Ancak hayvanlarda hastalık yapan etkenlerin pek çoğu zoonoz özelliğe sahip olduklarından taramalarda beşeri mikrobiyolojiye dikkat edilmektedir.Bununla birlikte polikliniğimizde açıklaması aşağıda yapılan mikrobiyolojik boyama yöntemide yapılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİK BOYAMA 

Mikroorganizmalar çok küçük ve genellikle şeffaf olduklarından mikroskop altında bile incelenmeleri zordur. Bu nedenle mikroskobik incelemelerini daha kolay yapabilmek, daha net görüntü ve kesin bilgi elde edebilmek amacıyla boyanarak incelenmeleri gerekir. Mikroorganizmaların mikroskobik morfolojileri (şekilleri, büyüklükleri, dizilişleri, belirli hücre organellerinin varlığı ve yapısı) ve çeşitli boyalara karşı davranışları (gram pozitif, gram negatif, aside dirençli bakteri) boyanarak belirlenebilir. Mikroskobik inceleme amacıyla şüpheli kültürlerden veya marazi (hastalık etmeni) maddelerden (organlardan, patolojik sıvılardan, kandan, idrar, gaita, sperma, süt vb.) preparatlar hazırlanır. Hazırlanan yayma preparatlara, alınan örneğe ve muhtemel etkene yönelik farklı boyama yöntemleri uygulanır.Bu uygulama yöntemleri polikliniğimizde ilgili veteriner hekim tarafından yapılmaktadır.

İDRAR ANALİZLERİ

Polikliniğimizde minik dostlarımız için yaptığımız testler arasında;
•Tam idrar analizi
•İdrarda sediment muayenesi yapılmaktadır.

DIŞKI MUAYENESİ

Polikliniğimizde dışkı muayenesi yapılmaktadır. Bu muayeneler aşağıdaki gibidir;
•Paraziter açıdan mikroskobik incelemeler
•Dahili açıdan muayenesi
 Köpekler için viral tastalık testleri
•Canine herpesvirus ( Antikor )Elisa 
•Distempervirus IgM-IgG ( Antikor )Elisa 
•Toxoplazma ( Antikor ) IgG Elisa 
•Toxoplazma (Antikor ) IgM Elisa 
•Canine parvovirus Speed test 
•Canine Leptospira Speed test
 Kediler için viral hastalık testleri
•FIP / Coronavirus (Antikor ) Elisa
•FeLV + FIV Speed test
•FIV (Eliza)
•Feline herpesvirus (Antikor) Elisa 
•Feline toxoplazma IgG (Eliza)
•Feline toxoplazma IgM(IFA)
•Feline panleukopenia antijen Speed test