Görüntüleme Yöntemleri

Görüntüleme Yöntemleri

Veteriner hekimlerin teşhis yöntemlerinden birisi de Görüntüleme adıyla özetlenen, hastanın çıplak gözle görülemeyecek dokularının çeşitli donanımlar kullanılarak gözlemlenebilir dokumanlar elde etme sürecidir. Rontgen, Ultrason ve Endoskopi bu alanda en yoğun kullanılan tekniklerdir.

Röntgen görüntülemeli tanı yöntemlerinden biridir. Muayenesi yapılacak olan doku ve organın özelliğine göre direkt ve indirekt olarak uygulanır. Bu uygulamalardan bazıları miyelografi ( omuriliğin ilaçla görüntülenmesi ) sistografi (idrar kesesinin ilaçla görüntülenmesi)'dir.
Polikliniğimizde bulunan High Frekans Röntgen cihazı ile gerekli olan her durumda teşhise yardımcı olarak anında radyografi çekilmektedir. Buna ek olarak hastanın durum değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Kalça çıkığı, Patella ve dirsek çıkığı, miyelografi gibi özel pozisyon ve çekim tekniği gerektiren durumlar, kırıklar, gastro-intestinal ve üriner sistem kontrast radyografisi, solunum sistemi ve kalp radyografisi gibi tüm çekimler-incelemeler polikliniğimizde yapılmaktadır.